Gerichte für Dissertationen (2)

 1. Sekretärin des Gerichts

  Tres ensayos sobre economía regional: el impacto de la geografía económica en Ecuador 2019

  Universidade da Coruña

  Sotomayor-Pereira, Jorge Guido

 2. Sekretärin des Gerichts

  Análise dos Fondos Europeos para innovación rexional:: Avaliación do programa FEDER-Innterconecta do Fondo Tecnolóxico para Galicia en 2007-2015 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Sande Veiga, Diego