Análise dos Fondos Europeos para innovación rexional:Avaliación do programa FEDER-Innterconecta do Fondo Tecnolóxico para Galicia en 2007-2015

  1. Sande Veiga, Diego
Dirixida por:
  1. Xavier Vence Deza Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de outubro de 2018

Tribunal:
  1. Jesús López-Rodríguez Presidente/a
  2. Ángeles Pereira Sánchez Secretaria
  3. Andrés Barge Gil Vogal

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese ten por obxectivo analizar o deseño e aplicación das políticas de innovación rexional dos Fondos Europeos en Galicia. O estudo parte dun enfoque estrutural e sistémico, que permitirá comprender as dinámicas do Sistema Galego de Innovación e o comportamento dos axentes relacionados con este. A través da avaliación do programa FEDER-Innterconecta do Fondo Tecnolóxico para o período 2007-2015, na que se combina a explotación e cruce de datos de diversas fontes, compróbase o impacto desta iniciativa nos principais indicadores de innovación das empresas participantes en relación ao conxunto do tecido empresarial. A interpretación dos resultados realízase co enfoque amplo adoptado na tese, dentro dun contexto de fonda crise económica.