Supervised Theses (2)

  1. Repercusións técnicas, laborais e sociais da implatación do muxido robotizado nas explotacións leiteiras galegas 2016

    Universidade de Santiago de Compostela

    Angel Castro Ramos

  2. Eficiencia del ordeño mecánico en vacuno de leche 2016

    Universidade de Santiago de Compostela

    Antonio Lenza Carballedo