Teses dirixidas (2)

 1. Eficiencia del ordeño mecánico en vacuno de leche 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lenza Carballedo, Antonio

 2. Repercusións técnicas, laborais e sociais da implatación do muxido robotizado nas explotacións leiteiras galegas 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Castro Ramos, Ángel

Teses tuteladas (1)

 1. Estudio de materias primas alternativas a la torta de soja en alimentación de vacuno de leche y carne 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  CEGARRA GARCIA, EUGENIO