Department: Department of Pedagogy and learning

Faculty: Faculty of Education Sciences

Area: Research and Diagnostic Methods in Education

Research group: Stellae research group

Email: esther.martinez@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Situación da avaliación de programas de formación ocupacional en Galicia, propostas para a súa optimización 1999. Supervised by Dr. Elisa Jato Seijas, Dr. Xosé Rubal Rodríguez.