Publikationen, an denen er mitarbeitet Aureliano J. Pereira (2)

2006

  1. Escritos sobre federalismo e galeguismo

    Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades, 2006

  2. Escritos sobre federalismo e galeguismo

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades