Escritos sobre federalismo e galeguismo

  1. Pereira, Aureliano J.
  2. Máiz Suárez, Ramón

Editorial: Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades, 2006

ISBN: 84-453-4302-5

Ano de publicación: 2006

Tipo: Libro