Escritos sobre federalismo e galeguismo

  1. Pereira, Aureliano J.
  2. Máiz, Ramón

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4302-9

Ano de publicación: 2006

Tipo: Libro