Publicacións (18) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2013

 1. Cooperativas de Galicia: informe de síntese 2010 coord.

  Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

 2. La política forestal gallega en los montes vecinales en mano común

  Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, Núm. 104, pp. 114-125

2008

 1. Cooperativas de Galicia: informe de síntese 2005

  Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

2007

 1. O traballo nas cooperativas galegas

  Revista galega de emprego, Núm. 5, pp. 123-145

2004

 1. La devolución de la propiedad vecinal en Galicia (1960-1985): modos de uso y conflicto propiedad

  Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, Núm. 33, pp. 107-130

2002

 1. Particularidades de las condiciones laborales en las empresas de trabajo asociado

  CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, Núm. 42, pp. 33-48

1999

 1. Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998 coord.

  Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións

 2. Encol das sociedades laborais galegas: características do movemento: trazos empresariais internos e revisión das políticas de promoción

  Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998

 3. Trazos empresariais do asociacionismo no sector leiteiro

  Congreso de Economía de Galicia : Santiago de Compostela, 23, 24 e 25 de setembro de 1998

1995

 1. Estudos en homenaxe ao Profesor Xosé Manuel Beiras Torrado coord.

  Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións

 2. Perspectivas do sector vitivinícola en Galicia

  Estudos en homenaxe ao Profesor Xosé Manuel Beiras Torrado (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 349-374

1994

 1. Novas formas de internacionalizaciónd de capital

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 3, Núm. 1, pp. 113-130

1990

 1. Experiencias alternativas en economía social: reflexións dende un marco subdesenvolvido en tempo de crise

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 0, Núm. 0, pp. 119-126