Estudos en homenaxe ao Profesor Xosé Manuel Beiras Torrado

  1. Xoaquín Fernández Leiceaga coord.
  2. Manuel Jordán Rodríguez coord.
  3. Edelmiro López Iglesias coord.
  4. Xavier Vence Deza coord.

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-391-8

Ano de publicación: 1995

Tipo: Libro