Os montes veciñais en man comúnO patrimonio silente. Natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural

  1. Xoaquín Fernández Leiceaga
  2. Edelmiro López Iglesias
  3. Manuel Jordán Rodríguez
  4. Begoña Besteiro Rodríguez
  5. Pablo Viso Outeiriño
  6. Xesús Balboa López
  7. Lourenzo Fernández Prieto
  8. David Soto Fernández

Editorial: Edicións Xerais

ISBN: 978-84-9782-444-6

Ano de publicación: 2006

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 11 (23-09-2023)