Teses dirixidas (2)

  1. Os arquivos do temporeconstrución paleoambiental en contextos arqueolóxicos 2022

    Universidade de Santiago de Compostela

    Rebeca Tallón Armada

  2. Os arquivos do temporeconstrución paleoambiental aplicada a contextos arqueolóxicos 2022

    Universidade de Santiago de Compostela

    Rebeca Tallón Armada