Supervised Theses (4)

 1. Morfodinámica, reconstrución paleoambiental e xestión do Illote Areoso (Ría de Arousa) 2024

  Universidade de Santiago de Compostela

  Cajade Pascual, Daniel

 2. Mapeamento Participativo: (des)construir para (trans)formar 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Oliveira, Ana Isabel Leita

 3. Xeomorfoloxía e paisaxe nun espazo de montaña: sector lucense da serra de Ancares 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Otero Otero, Marta

 4. Evolución morfodinámica y procesos actuales en costas rocosas 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  FEAL PEREZ, ALEJANDRA