Teses dirixidas (3)

 1. Mapeamento Participativo(des)construir para (trans)formar 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ana Isabel Leite-Oliveira

 2. Xeomorfoloxía e paisaxe nun espazo de montañasector lucense da serra de Ancares 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marta Otero Otero

 3. Evolución morfodinámica y procesos actuales en costas rocosas 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alejandra Feal Pérez

Tribunais de teses (1)

 1. Vogal do tribunal

  Anàlisis, caracterització i dinàmica de les formes erosives Blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears) 2014

  Universitat de les Illes Balears

  Miquel Mir Gual