Tese doutoral

 1. A desamortización na provincia de Pontevedra1855-1900 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (4)

 1. Presidenta do tribunal

  Golpe, Guerra e violencia na Galiza de 1936. Un estudo desde o norte da Provincia de Lugo 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Buxeiro Alonso, Xabier

 2. Secretaria do tribunal

  O golpe de estado, as persecucións e a retagarda na guerra civil española: as actitudes sociais en Galicia (1936-1939) 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  López Sánchez, Concepción

 3. Vogal do tribunal

  Elites políticas y poder local en la Galicia urbana (1939-1951) 2019

  Universidade de Vigo

  Presas Sobrado, Adrián

 4. Secretaria do tribunal

  Construción e destrución da cidadanía societaria, dinámica social e política da Provincia de Lugo na Segunda República e nos primeiro anos do franquismo (1930-1950) 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Somoza Cayado, Antonio