Publicacións (33) Publicacións de MARIA AURORA ARTIAGA REGO

2023

 1. Los lazos invisibles de la trama golpista

  Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras: la construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960) (Servicio de Publicaciones = Servei de Publicacions), pp. 115-138

2021

 1. Wenceslao González Garra e a trama civil do Golpe de Estado

  Á volta do tempo: estudos de Historia Contemporánea (Edicións Xerais de Galicia), pp. 15-53

 2. Á volta do tempo: estudos de Historia Contemporánea ed. lit.

  Edicións Xerais de Galicia

2014

 1. Introducción: Sabemos poco del pasado incómodo. Otras miradas sobre el golpe, la guerra y la dictadura

  Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura: Historia para un pasado incómodo (Los Libros de la Catarata), pp. 11-50

 2. Movilización rebelde en el verano de 1936: Galicia, ¿una nueva Covadonga?

  Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura: Historia para un pasado incómodo (Los Libros de la Catarata), pp. 111-149

 3. Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura: Historia para un pasado incómodo coord.

  Los Libros de la Catarata

2008

 1. "Todo por España y España para Dios": a Bandera Legionaria Gallega de Falange Española na Guerra Civil

  A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 21-48

2005

 1. La sociedad gallega (c. 1775-1874)

  Historia contemporánea de Galicia (Ariel España), pp. 57-82

2001

 1. A agricultura galega a mediados do XIX: o primeiro intento de reforma do foro

  Consellería de Agricultura, Ganadería e Política Agroalimentaria

 2. Unha radiografia da posguerra na Galicia rural: os informes fundacionais das Hermandades de Labradores y Ganaderos na provincia de Pontevedra

  Entre nós: estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 897-926

2000

 1. A renda foral en Galicia a fins do século XIX

  Terra e progreso: Historia agraria da Galicia contemporánea (Edicións Xerais), pp. 443-470

 2. Desamortización e censosagrarios en España: o exemplo de Galicia

  Galice - Bretagne - Amérique Latine: mélanges offerts à Bernard Le Gonidec (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Amériques), pp. 25-43

 3. Resistencia e organización. A conflictividade rural en Galicia desde a crise do antigo réxime ao franquismo

  Terra e progreso: Historia agraria da Galicia contemporánea (Edicións Xerais), pp. 129-162