Publikationen, an denen er mitarbeitet ROCIO CAROLO TOSAR (10)

2023

 1. Purificación Mayobre, pensar o mundo en feminino.: Centenario da morte de Emilia Pardo Bazán

  Hércules Edicións, Sociedad Interuniversitaria de Filosofía (SIFA)

2021

 1. Acílio da Silva Estanqueiro Rocha: Filosofía e utopía

  Sociedade Interuniversitaria de Filosofía (Departamento de Filosofía)

 2. La filosofía hoy: necesidad de las humanidades en la construcción del mundo del futuro

  Sociedad Interuniversitaria de Filosofía

 3. Mª Luz Pintos, fenomenóloga: Liber Amicorum

  Sociedade Interuniversitaria de Filosofía

2020

 1. Emilia Pardo Bazán: o pensamento dunha escritora moi nosa

  Sanxenxo na historia: Volume VI: o mar, as lendas, o patrimonio e os nosos persoeiros: Homenaxe a Emilia Pardo Bazán no bicentenario da súa morte (Seminario de Estudos Locais (Sanxenxo), ed.), pp. 323-350

2019

 1. Capítulo I: El pensamiento de Emilia Pardo Bazán

  Emilia Pardo Bazán, la escritora en Miraflores (Hércules de Ediciones), pp. 9-46

 2. Carlos Baliñas Fernández, filósofo emprendedor

  Galaxia

 3. Emilia Pardo Bazán, la escritora en Miraflores

  Hércules de Ediciones