Acílio da Silva Estanqueiro RochaFilosofía e utopía

  1. Marcelino Agís Villaverde coord.
  2. Javier Barcia González coord.
  3. Rocío Carolo Tosar coord.

Editorial: Sociedade Interuniversitaria de Filosofía (Departamento de Filosofía) ; Universidade do Minho

ISBN: 978-84-123871-0-0

Ano de publicación: 2021

Tipo: Libro