Xerardo Fernández Albor e o seu tempocen anos dun presidente

  1. Marcelino Agís Villaverde coord.
  2. Javier Barcia González coord.
  3. Rocío Carolo Tosar coord.

Editorial: Galaxia

ISBN: 978-84-9151-278-3

Ano de publicación: 2018

Congreso: Simposio Internacional "Xerardo Fernández Albor e o seu tempo : cen anos dun presidente" (1. 2017. Santiago de Compostela)

Tipo: Libro