Liñas de investigación

 • Análise e interveción psicoeducativa en contextos escolares, familiares e sociocomunitarios
 • Asesoramento e avaliación de institucións, programas e proxectos socioeducativos
 • Asesoría familiar, mediación escolar e intercultural
 • Deseño e desenvolvemento curricular
 • Dirección e xestión de centros
 • E-learning, tecnoloxía educativa e educación transmedia
 • Expresión musical e artes escénicas na formación do profesorado
 • Formación do profesorado e desenvolvemento profesional en diferentes etapas educativas (educación infantil, primaria, secundaria, universidade).
 • Incorporación e uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) no eido educativo e curricular
 • Innovación educativa
 • Prácticum e prácticas externas