Liñas de investigación

  • Deseño, mellora e optimización de procesos de alto valor para o desenvolvemento rural
  • Elaboración e aseguramiento de calidade de produtos vexetais e lácteos transformados
  • Tratamento e valorización de residuos de explotacións agrarias e forestais: produción de substratos de cultivo, biogás e outros medios de valorización enerxética