Liñas de investigación

  • Desenvolvemento de aplicacións analíticas e medioambientais da Foto-SPME
  • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras medioambientais, agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policloradosvos (PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenois, ftalatos, fragrancias, conservantes, fármacos
  • Desenvolvemento de novas metodoloxías de análise de ingredientes de cosméticos e de produtos de limpeza e coidado persoal
  • Estudo do potencial antioxidante de viños e subprodutos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento.
  • Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subprodutos de degradación
  • Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para o análise baseadas na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME