Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2017

 1. AXUDAS SINGULARES 2017 -GI-2152

  XOSE ANTON RODRIGUEZ GONZALEZ

2008

 1. O efecto da lexislación civil nos verquidos medioambientais

  MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA

 2. Axudas para a consolidación das unidades de investigación do sistema galego de investigación e innovación: Grupos de investigación / DEPREU

  ISABEL ESPIN ALBA

 3. Grupos emerxentes promovidos por investigadores mozos

  MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA

 4. Consolidación e estruturación de unidades de investigación (GI1152)

  ISABEL ESPIN ALBA

 5. PARTNERSHIP HEALTHY EATING AND INNOVATIVE GOVERNANCE AS TOOLS TO COUNTERACT OBESITY AND OVERWEIGTH

  MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA

 6. FIRE MANAGEMENT TO MAINTAIN BIODIVERSITY AND MITIGATE ECONOMIC LOSS (FIREMAN)

  MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA

 7. Conservación, valoración medioambiental e desenvolvemento sostible: propostas de análise económica dalgúns conflictos medio ambientais

  MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA

 8. Estudo das necesidades de aloxamento turístico nas cidades e vilas históricas de Galicia: caracterización e análise prospectiva

  XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

 9. Análise dos sectores de hostelería, comercio, transporte e turismo en Galicia. Emprego, impacto económico e distribución territorial

  Mª DEL CARMEN GUISAN SEIJAS

 10. Valoración económica das perdas ambientais ocasionadas polas mareas negras

  EDELMIRO LOPEZ IGLESIAS

 11. Los daños morales en la UE: armonización sustantiva, ley aplicable y competencia judicial internacional

  MARIA PAZ GARCIA RUBIO

 12. Eficiencia dos centros de educación secundaria en Galicia Vs. a súa localización socio-xeográfica

  JOSE CARLOS DE MIGUEL DOMINGUEZ

2004

 1. Eficiencia en educación secundaria en Galicia

  JOSE CARLOS DE MIGUEL DOMINGUEZ

1999

 1. A competitividade da industria galega e perspectivas

  Mª DEL CARMEN GUISAN SEIJAS