Liñas de investigación

 • Análise da productividade e eficiciencia
 • Danos e responsabilidade mediombiental
 • Dereito antidiscriminatorio
 • Dereito civil galego
 • Economía ambiental (valoración de activos ambientais, análise de políticas de incentivos, estudios metodolóxicos de valoración)
 • Economia da enerxia (análise do impacto externo, análise do ciclo da vida)
 • Economía da saúde e dereito sanitario
 • Economia dos recursos naturais (recursos agrarios, pesqueiros e forestais)
 • Economía dos recursos non renovables
 • Economía experimental
 • Integración europea e globalización
 • Seguros e responsabilidade civil