Oferta científica

  • Análise de impactos medio-ambientais de novas políticas, infraestructuras, enerxías, e accidentes medio-ambientais
  • Asesoría xurídico-económica
  • Difusión de tales resultados a nivel local, nacional ou internacional a través de revistas especializadas no campo de estudio
  • Informes de expertos, peritaxes e dictámenes nas liñas de investigación do grupo de investigación
  • Realización de actividades doecentes e formativas (cursos de verán, talleres e seminarios)