Wissenschaftliches Angebot

 • - Asesoramento e asistencia técnica na investigación de brotes hídricos e alimentarios de etioloxía parasitaria.
 • - Instalaciones propias dos diferentes equipos de investigación que forman o GI
 • -Análise cualitativo e cuantitativo de ficotoxinas en productos de orixe mariño.
 • -Análise da caracterización fenotípica y xenotípica de bacterias patóxenas illadas do medio mariño.
 • -Análise da presencia/ausencia de bacterias patóxenas humanas en alimentos e mostras de orixe mariño.
 • -Asesoramento e asistencia técnica na detección de protozoos en augas superficiais, destinadas o consumo humano e residuais.
 • -Asesoramento e asistencia técnica no control da salubridad de moluscos, avaliación de procesos de producción e implantación de normativas de calidade.
 • -Caracterización histolóxica e histoquímica de axentes patóxenos en moluscos bivalvos.
 • -Deseño y avaliación de formas de dosificación de liberación controlada e inmediata para acuicultura, veterinaria e medicina humana.
 • -Establecemento de ciclos reproductivos de moluscos bivalvos.
 • -Estudio biofarmacéutico no desenrolo de novas formulacións.
 • Recursos: