Liñas de investigación

 • - Aplicacións farmacéuticas das ciclodextrinas e do seus complexos de inclusión.
 • - Avaliación in vivo e in vitro de moléculas con potencial actividade antiprotozoaria:
 • - Busca da oríxe dos procesos de contaminación (Microbial Source Tracking) en reservorios domésticos e salvaxes, no medio ambiente e alimentos.
 • - Caracterización xenética de protozoos entéricos de transmisión hídrica e alimentaria
 • - Control de salubridade de mosluscos e avaliación de procesos de producción.
 • - Deseño y avaliación de sistemas matriciais e multiparticulares poliméricos de liberación controlada e especializada.
 • - Deseño y desenrolo de micropartículas para a liberación controlada de vacinas.
 • - Desenrolo de sistemas de dosificación de sustancias activas de interese en veterinaria e acuicultura.
 • - Determinación e metabolismo de ficotoxinas en organismos mariños e de auga doce.
 • - Estudio dos factores ambientais e xeográficos relacionados ca transmisión antroponótica e zoonótica
 • - Reproducción e patoloxía de moluscos bivalvos.
 • -Estudio da presencia de bacterias patóxenas humanas no medio ambiente, alimentos e mostras de orixe clínico humano e animal. Caracterización fenotípica y xentípica.
 • ciclodextrinas , seus complexos de inclusión e polímeros biocompatibles.