Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2018

  1. Cine, paisaje, pintura. Una mirada al audiovisual gallego contemporáneo

    Donoso Calvo, Sara

    Dirixida por XOSE NOGUEIRA OTERO