Oferta científica

  • Asesoramento científico e cultural en actividades cinematográficas
  • Catalogación do cinema español e galego