Liñas de investigación

  • A imaxe cinematográfica posmoderna
  • Cine español
  • Cinema español
  • Cinema galego
  • Historia da Arte e cinema
  • Relacións historia e cine