Liñas de investigación

  • Análise da Cultura Material en diferentes aproximacións o rexistro arqueolóxico: entidades macro (paisaxes, xacementos), semi-micro (edificios), ou micro (obxectos: libros antigos, cerámica, obras de arte), dende a Prehistoria a Idade Contemporánea.
  • Análise dos xeitos de construcciónd as paisaxes nas suas diversas manifestacións no proceso histórico con achegas transdisciplinares (arqueoloxía, ciencias da terra, estudos culturáis, enxeñerías...).
  • Estratexias transdisciplinares para os estudios sobre o territorio: GIS, LiDAR, cultura visual, Historia da Arte, arqueometría e análises físico-químicos (paleobotánica, paleoambiente, datacións C14, OSL, etc.), astrofísica, antropoloxías da paisaxe, arqueoloxía da paisaxe.
  • Problemas de xestión, goberno, poder e conceptualización ideolóxica e cultural en sociedades pre-modernas, con especial atención a aspectos coma o pensamento político, antropoloxía política ou historia antropolóxica.