Oferta científica

  • Avaliación e conservación de cultura material e tradicións locais
  • Control de patrimonio en obras públicas.