Oferta científica

  • Organización de congresos e cursos de posgrao no eido da formación e inserción profesional en Galicia.
  • Servicios de investigación no campo do traballo, formación e inserción profesional en Galicia.