Oferta científica

  • Adquisición de segundas linguas
  • Bases de datos de palabras e índices psicolingüísticos
  • Desenvolvemento de "software" para a experimentación en Psicoloxía Básica
  • Detección precoz de individuos vulnerables á depresión e intervención terapéutica
  • Ensinanza da lectura
  • Estudios normativos de estímulos afectivos
  • LEXIGAL Primaria. Diccionario de frecuencias léxicas do galego escrito para nenos
  • Proba para medir a capacidade de memoria operativa (adaptación española automatizada da tarefa de amplitude operacional)