Liñas de investigación

  • Aprendizaxe implícita
  • Condicionamento clásico humano
  • Control cognitivo
  • Distorsións da memoria
  • Memoria e emoción
  • Procesamento da linguaxe en suxeitos bilingües
  • Procesamento sintáctico
  • Recoñecemento visual de palabras
  • Reconsolidación da memoria emocional en humanos
  • Vulnerabilidade cognitiva aos trastornos emocionais