Oferta científica

  • Desenvolvemento de aplicacións para a nube
  • Desenvolvemento de hardware de aplicación específica e procesadores
  • Optimización de aplicacións Big Data
  • Procesamento de información LiDAR
  • Simuladores comerciais de dispositivos electrónicos e células solares
  • Software de altas prestacións para simulación, control, comunicacións, ordenación do territorio, procesado de video, etc.