Liñas de investigación

 • Aplicacións do paralelismo
 • Aritmética do Computador
 • Computación de datos LiDAR
 • Computación gráfica
 • Computación grid e cloud
 • Deseño de procesadores
 • Desenvolvemento de software de altas prestacións
 • Hardware e software para o procesado de imaxes e vídeo.
 • Procesamento do Big Data
 • Simulación de células solares
 • Simulación de dispositivos semiconductores
 • Técnicas de compilación e análise do rendimento de computadores paralelos.
 • Técnicas de optimización da execución de aplicacións paralelas en tempo de execución