Oferta científica

  • Caracterización de bioprodutos (frescos e procesados): composición (azucres, amidón), granulometría, textura, cor, estrutura celular. - - - - - - HPLC, espectrofotómetro, desintegrador e muiño ultracentrífugo, peneira, máquina universal de ensaios mecánicos, corímetro para sólidos, microscopio óptico e análise de imaxes. Envasado ao baleiro. Estufas (c/s baleiro).
  • Caracterización reolóxica de biopolímeros. Comportamento viscoelástico. - - - - - - Reómetro de esforzo controlado, amasadora de laboratorio (Mixolab).
  • Determinación de pigmentos carotenoides e tocoferol en microalgas, macroalgas e materiais vexetais por HPLC.
  • Determinación de polifenois totais en macroalgas (método corimétrico) e caracterización química mediante HPLC.
  • Determinación de propiedades de líquidos. Viscosidade e tensión superficial. - - - - - - Viscosímetros capilar e rotacional. Tensiómetro.
  • DPPH, FRAP, TBARS, TPTZ, ABTS.
  • Ensaios de actividade antioxidante in vitro de bioprodutos. - - - - - -
  • Estudos de equilibrios e cinéticas de secado e rehidratación. Modelización. Deseño de secadoiros. - - - - - -
  • Planta piloto para estudios de secado (bomba de calor e alta temperatura). Equipa de deshidratación osmótica. Equipa de rehidratación. Liofilizador. Equipa de actividade da auga.
  • Procesado mediante ultrasons a escala piloto.