Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Arquitecturas 5D para medicina regenerativa y terapia localizada - RETOS 2020

    ANGEL JOAQUIN CONCHEIRO NINE, CARMEN ISABEL ALVAREZ LORENZO