Liñas de investigación

  • Avaliación e optimización de sistemas coloidais de liberación (micelas poliméricas, vesículas, etc.) a través de estudos na interface ar/auga perante mudanzas no pH, temperatura e a presenza de pequenos solutos
  • Caracterización superficial de novos tensoactivos candidatos a compoñentes de sistemas coloidais de liberación de fármacos
  • Estudio de monocapas mixtas de compostos de interese bioquímico e biolóxico
  • Estudo fisicoquímico do comportamento biolóxico de ácidos graxos omega-3, omega-6 e omega-9
  • Estudos fármaco/vehículo en novos sistemas de liberación controlada.
  • Interaccións entre fármacos e membranas biolóxicas: mecanismos de acción e estudos de afinidade
  • Interaccións entre polímeros e biomembranas: novos materiais e drug targeting
  • Penetración de sustancias hidrosolubles en monocapas extendidas na interfase ar/ auga como modelo de vectores coloidais e biomembranas