Oferta científica

  • Análise e programación de algoritmos numéricos para a resolución en ordenador de modelos de sólidos elásticos, viscoelásticos ou viscoplásticos: elementos finitos, diferencias finitas, mallados, preproceso de datos, postproceso e análise de resultados (tensións, deformadas, campos de temperatura, ...), validación de modelos e métodos, ...
  • Modelización matemática e simulación numérica en biomecánica: mandíbula humana, ortoncia e formación de ósos
  • Proposición e análise matemática de modelos de comportamento en problemas de estructuras (pezas, puentes, edificios, vehículos): vigas, placas, láminas, vibracións, contacto, rozamento, adhesión, desgaste, transferencia de calor, plastificación, materiales con memoria,....