Liñas de investigación

  • Biomecánica: simulación numérica e modelos matemáticos de mandíbula humana e de formación de ósos
  • Deseño mecánico: volantes de automóbil, ortodoncia.
  • Estructuras finas: modelización e cálculo de estructuras compostas de vigas, placas e láminas elásticas, viscoelásticas ou viscoplásticas.
  • Mecánica do contacto: modelización matemática y simulación numérica de problemas de contacto, rozamento, adhesión e desgaste en elasticidade, viscoelasticidade e viscoplasticidade.