Forschungslinien

  • 1) Simulación e optimización numérica de dispositivos e procesos industriais, incluíndo: modelización matemática en termos de ecuacións diferenciais; estudo e desenvolvemento de técnicas numéricas (elementos finitos, volumes finitos, elementos de contorno, métodos de orde reducida, etc.); optimización e control; desenvolvemento de algoritmos e paquetes de software.
  • 2) Análise matemática e numérica de sistemas de ecuacións en derivadas parciais.
  • 3) Campos de aplicación: acústica, baterías, biomatemáticas, ecuacións cinéticas, electromagnetismo, fluído-estrutura, mecánica de fluídos, mecánica de sólidos, metalurxia, transferencia de calor etc.