Oferta científica

  • Capacidade calorífica.
  • Densidade.
  • Determinación experimental das seguintes propiedades dos líquidos:
  • Indice de refracción.
  • Modelos teóricos relacionados coas propiedades citadas
  • Tensión superficial.
  • Viscosidade.