Liñas de investigación

  • Determinación experimental de propiedades termofísicas de líquidos.
  • Modelos teóricos de estado líquido.
  • Predicción de propiedades termofísicas de líquidos.
  • Propiedades superficiais de líquidos ordinarios e de tensoactivos.