Oferta científica

  • Asesoría
  • Desenvolvemento de programas
  • Docencia e investigación
  • Formación de persoas adultas
  • Intervención pedagóxica
  • Planificación estratéxica
  • Tecnoloxías de intervención
  • Xestión de recursos