Liñas de investigación

  • Desenvolvemento de funcións pedagóxicas e profesionalización da intervención.
  • Desenvolvemento de intervención pedagóxica, explicación e comprensión da intervención.
  • Desenvolvemento de sistemas educativos e planificación estratéxica da intervención.
  • Educación en valores, cultura e civilización.
  • Educación intercultural, fluxos migratorios e redes de cooperación ao desenvolvemento.
  • Emigración transoceánica e educación popular en Galicia (séculos XVII-XX); identidades colectivas cultura e experiencias comunitarias dos galegos en América (ss. XIX-XX); e infancia e emigracións (ss. XIX-XX). Os galegos en América hoxe Avaliaciónd e necesidades e programas de intervención educativa
  • Museística: museos pedagóxicos e renovación educativa
  • Pedagoxía xerontolóxica, educación permanente, educación de adultos e de persoas maiores
  • Políticas educativas, globalización e sociedade civil.
  • Sociedade do coñecemento, educación electrónica e xestión de recursos.