Oferta científica

  • Asesoramento en deseño e avaliación de programas educativo-sociais.
  • Elaboración de estratexías e procesos metodolóxicos en Educación Social e Educación Ambiental.
  • Estudo e avaliación de problemáticas educativas y sociales
  • Formación inicial e continua de investigadores e profesionais en Educación Social.