Liñas de investigación

  • Análise do sistema educativo en Galicia.
  • Educación Ambiental e Educación Social
  • Educación Ambiental e representacións sociais
  • Educación e desenvolvemento comunitario
  • Educación Social e Políticas Culturais na Administración Local.
  • Tempos educativos e sociais.