Forschungslinien

  • Adquisición e ensino de linguas
  • Análise do discurso
  • Gramaticalización
  • Lingüística de corpus
  • Semántica e pragmática
  • Sintaxe sincrónica e diacrónica da lingua inglesa
  • Variación e cambio lingüístico